Rhys Marsh

‘Fragile State’ Review: Tarkus Magazine (Norwegian & English)

8th November 2008

På side 10 i denne utgaven av Tarkus presenterer vi det nye, norske plateselskapet Better Place Recordings, og her er selskapets første utgivelse (med en av de to personene bak selskapet). Sytten musikere er involvert i inspillingene, (blant annet labelkompis Ketil Einarsen (fløyte), svenskene Mattias Olsson og Nicklas Barker (Mellotron) og den unge norske kontrabassisten Jo Fougner Skaansar), noe som har gitt muligheter til å spille på et stort musikalsk register og hele tiden ha muligheten til å variere det lydmessige uttrykket. Her er kontrabass, fløyter, messingblås, en strykerseksjon, tre trommeslagere, steelgitar og ulike tangentinstrumenter. Og det blir heldigvis aldri overlesset, men nyansert og svært ofte lavmælt og forsiktig.

Det er både lett og fristende å trekke sammenligninger med Roth Händle-produksjonene til Mattias Olsson, og kanskje spesielt til artister som Celestine og Two Times The Trauma, ikke minst også fordi utgangspunktene virker å ha så mye til felles. Melodisk, men allikevel utradisjonell musikk med vekt på store variasjoner i instrumentbildet, popmusikk som fungerer på veldig mange plan og som har potensiale til å appellere til ulike lyttergrupper på ulike måter og ut fra ulike forutsetninger.

Albumet er fullt av vakre melodier, som dog tar noe tid å få under huden. Dette er ikke musikk som hopper ut og krever oppmerksomhet, her må lyttereren selv ta initiativet og lytte konsentrert, i motsatt fall kan The Fragile State Of Inbetween fort framstå uinteressant – ja bent fram kjedelig i verste fall. Selve lydopplevelsen er en stor del av totalinntrykket. Akkurat dette er veldig tydelig i en låt som «Lit By Night» hvor vokal og instrumentalpartier hele tiden veksler og er like viktige for låtas helhet.

The Fragile State Of Inbetween er ikke noe «prog-album», plata er i det hele tatt ganske vanskelig å karakterisere. Ikke minst derfor er dette en plate du absolutt burde prøve, om ikke annet så for å utfordre fastlåste oppfatninger om hva progressiv musikk anno 2008 egentlig er.

Sven Eriksen

RHYS MARSH AND THE AUTUMN GHOST
The Fragile State Of Inbetween

On page 10 of this issue, we presented the new Norwegian label, Better Place Recordings. Here is their first release (incidentally by one of the two people behind the label).

Seventeen musicians are involved in the recordings, among them are label-mate Ketil Einarsen (flute), Swedish musicians Mattias Olsson and Nicklas Barker (Mellotron) and the young Norwegian double bassist, Jo Fougner Skaansar. This has given them the opportunity to incorporate a wide musical register and the possibility of varying the sonic expression. Here we find double bass, flutes, brass, a string section, three drummers, pedal-steel guitar and various keyboards. Luckily, the result is never ornate, but varied and very often low-key and careful.

It is both easy and tempting to draw comparisons with Mattias Olsson’s Roth Händle productions, and perhaps especially to artists such as Celestine and Two Times The Trauma. This is due to the the music’s common ground: melodic, but still untraditional music with emphasis on large instrumental variations, a sort of pop music which functions on very many levels and which has the potential of appealing to different listeners in different ways (and on different premises).

The album is full of lovely melodies, but they do take a bit of time getting into. This is not music that grabs you, the listener has to take the initiative and listen with full attention. Otherwise, The Fragile State Of Inbetween may appear uninteresting, worst case even boring. The sonic experience itself is a large part of the total impression of the record. A distinct example of this is “Lit By Night”, where vocal and instrumental parts change all the time and are equally important for the track as a whole.

The Fragile State Of Inbetween is not a “prog” album, in fact the CD is rather difficult to categorize. Not least for this reason, this is a record you should try out. It may challenge your idea of what progressive music should sound like in 2008.

The album will be released during October.

Press cutting

« Back to News