Rhys Marsh

‘The Blue Hour’ Review: Nya Upplagan

1st October 2012

Another, more consciously progressive man, is Rhys Marsh. Under the quality Norwegian label Termo, he presents to us a record that is indeed a musical roundabout. In the center of the roundabout is a merge between Canterbury and Lennon/McCartney. Melodic influences from early King Crimson give us a vast space and detailed landscape of sound. The indicator is on and we switch lanes between 1972 and 1969. In a grimy British light, trickling down towards the road, while wind instruments and other sounds inspire to a journey out of the circle, towards present day. An exciting record that shows how progressive music is capable of changing lanes.

Nya Upplagan

En annan, mer medvetet progressiv herre, är Rhys Marsh som på norska kvalitetsetiketten Termo ger oss en skiva som verkligen är en musikalisk cirkulationsplats, där vägarna som leder in mot rondellens centrum är möten mellan Canterbury och Lennon/McCartney, melodiska influenser från tidig King Crimson lämnar företräde för en väldigt rymlig och innehållsrik ljudbild, blinkersen är utfälld och växlar mellan 1972 och 1969, med ett halvsotigt, brittisk öljus som silar ner mot vägbanan under det att blås och annat inspirerar till en resa ur cirkeln mot nuet. En spännande skiva som visar den progressiva musikens filkörningsmöjligheter.

Nya Upplagan

« Back to News